ثبت در سامانه مبین در دفتر پیشخوان دولت کن

مدارک موردنیاز:

1ـ کارت ملی

2ـ یک قطعه عکس 4 × 3 (در صورت امکان فایل اسکن شده آن)

3ـ مدارک مربیگری، طراحی و داوری (تمامی مدارک با درجات مختلف)

¯ توجه:

1ـ افرادی که حکم مربیگری‌شان صادر نشده و دریافت ننموده‌اند، می‌بایست به عنوان ورزشکار در سامانه ثبت شوند.

ضمناً اطلاعات تخصصی ایشان توسط فدراسیون وارد خواهد شد.

2ـ تمامی ورزشکاران نیز می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه به عنوان ورزشکار ثبت نمایند.

منبع : دفتر پیشخوان خدمات دولت کن ( 72161630 ) |ثبت اطلاعات شناسنامه عمومی مربیان، داوران و ورزشکاران در سامانه مبین
برچسب ها : اطلاعات ,مدارک ,سامانه ,سامانه مبین